Tekoče in investicijsko vzdrževanje

TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Izvajamo dela tekočega in investicijskega vzdrževanja tako poslovnih kot stanovanjskih objektov, ki zajemajo vse potrebne posege v objekt za funkcionalno, trajno in varno uporabo.

Dela tekočega in investicijskega vzdrževanja obsegajo predvsem vzdrževanje strojnih instalacij (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave), vzdrževanje elektro instalacij, suhomontažna dela, slikopleskarska dela, tlakarska dela, zunanje urejanje (košnja trave, zimska služba), ter druga dela, ki omogočajo funkcionalnost objekta.

Dela tekočega in investicijskega vzdrževanja izvajamo v skladu s terminskim planom naročnika.

UVODNI NAGOVOR

V času gospodarske krize so propadla in izginila mnoga velika in mala gradbena podjetja, naše pa je svoj položaj na trgu obdržalo in utrdilo.

Kako?

S kakovostnim in temeljitim delom, s kakršnim so zadovoljne tudi naše najbolj zahtevne stranke.

Seveda pa je sposobna delo tako opravljati samo kompetentna in dobro opremljena ekipa, ki je strokovno vodena in organizirana za kakovostno delo.

Preprosto?

Nikakor ne, vendar pa smo prepričani, da je to ključ za uspešnost našega podjetja.

Uprava PANTA RHEI