Stanovanjski objekti

STANOVANJSKI OBJEKTI

Izvajamo vse vrste gradenj stanovanjskih objektov in pripadajoče infrastrukture. Naša ponudba zajema vsa gradbena dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, armirano-betonska dela, zidarska dela, tesarska dela in kanalizacijska dela), obrtniška dela ( slikopleskarska dela, suhomontažna dela, tlakarska dela, ključavničarska dela in tesarska dela – ostrešja) ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave) in elektro instalacij.

Velik poudarek pri vsakem projektu namenjamo kvaliteti in ekonomičnosti izgradnje. Vaš objekt lahko izvedemo celostno, od začetne faze (zakoličba), pa vse do zadnje faze (zunanja ureditev), ali pa delno, po posameznih fazah.

Strokovno usposobljen lasten kader in nenehne investicije v stroje in opremo, nam omogočajo kakovostno, nemoteno in cenovno konkurenčno izvedbo naročenih del.

ADAPTACIJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Izvajamo vse vrste adaptacij stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo.

Naša ponudba zajema vsa gradbena dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, rušitvena dela, armirano-betonska dela, zidarska dela, tesarska dela – opaži in odri ter kanalizacijska dela), obrtniška dela (slikopleskarska dela, suhomontažna dela, tlakarska dela, ključavničarska dela in tesarska dela – ostrešja) ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave) in elektro instalacij.

Naša prednost je izvedba del, ki temelji na kakovosti in hkrati na hitri izvedbi. Terminsko se tekom celotne izvedbe adaptacijskih del prilagajamo tako, da je vaš proces čim manj moten, saj dela lahko izvajamo tudi izven rednega delovnega časa.

Na podlagi več desetletnih izkušenj vam lahko tudi svetujemo in s tem omogočimo čim bolj ekonomične rešitve, ter čim boljšo funkcionalnost objekta.