Down to content
Show menu

Dejavnosti

POSLOVNI OBJEKTI

Izvajamo vse vrste izgradenj poslovnih prostorov, tehnoloških objektov, proizvodnih obratov in drugih objektov, namenjenih poslovni uporabi.
Več

NOVOGRADNJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Izvajamo vse vrste izgradenj poslovnih prostorov, tehnoloških objektov, proizvodnih obratov in drugih objektov, namenjenih poslovni uporabi. Naša ponudba zajema vsa gradbena dela, obrtniška dela ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih in elektro instalacij.

Vaš objekt lahko izvedemo celostno, od začetne faze (zakoličba), pa vse do zadnje faze (zunanja ureditev), ali pa delno, po posameznih fazah.

Skozi celotno trajanje projekta, izvedbo del redno spremljamo, nadzorujemo in aktivno sodelujemo z nadzorom in naročnikom.

Strokovno usposobljen lasten kader in nenehne investicije v stroje in opremo, nam omogočajo kakovostno, nemoteno in cenovno konkurenčno izvedbo naročenih del. 

ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Izvajamo vse vrste adaptacij in rekonstrukcij poslovnih prostorov, tehnoloških objektov in proizvodnih obratov.

Naša ponudba zajema vsa gradbena dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, rušitvena dela, armirano-betonska dela, zidarska dela, tesarska dela – opaži in odri ter kanalizacijska dela), obrtniška dela (slikopleskarska dela, suhomontažna dela, tlakarska dela, ključavničarska dela in tesarska dela – ostrešja) ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave) in elektro instalacij.

Naša prednost je izvedba del, ki temelji na kakovosti in hkrati na hitri izvedbi. Terminsko se tekom celotne izvedbe adaptacijskih del prilagajamo tako, da je vaš delovni proces čim manj moten, saj dela lahko izvajamo tudi izven rednega delovnega časa.

Na podlagi več desetletnih izkušenj vam lahko tudi svetujemo in s tem omogočimo čim bolj ekonomične rešitve, ter čim boljšo funkcionalnost objekta.

Izkušeni smo tudi pri raznih specialnih obnovah, kot so spomeniško zaščitene stavbe in energetske sanacije.

Strokovno usposobljen lasten kader in nenehne investicije v stroje in opremo, nam omogočajo kakovostno, nemoteno in cenovno konkurenčno izvedbo naročenih del. 

Izvedeni poslovni objekti

STANOVANJSKI OBJEKTI

Izvajamo vse vrste gradenj stanovanjskih objektov in pripadajoče infrastrukture.
Več

NOVOGRADNJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Izvajamo vse vrste gradenj stanovanjskih objektov in pripadajoče infrastrukture. Naša ponudba zajema vsa gradbena dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, armirano-betonska dela, zidarska dela, tesarska dela in kanalizacijska dela), obrtniška dela ( slikopleskarska dela, suhomontažna dela, tlakarska dela, ključavničarska dela in tesarska dela – ostrešja) ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave) in elektro instalacij.

Velik poudarek pri vsakem projektu namenjamo kvaliteti in ekonomičnosti izgradnje. Vaš objekt lahko izvedemo celostno, od začetne faze (zakoličba), pa vse do zadnje faze (zunanja ureditev), ali pa delno, po posameznih fazah.

Strokovno usposobljen lasten kader in nenehne investicije v stroje in opremo, nam omogočajo kakovostno, nemoteno in cenovno konkurenčno izvedbo naročenih del. 

ADAPTACIJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Izvajamo vse vrste adaptacij stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo.

Naša ponudba zajema vsa gradbena dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, rušitvena dela, armirano-betonska dela, zidarska dela, tesarska dela – opaži in odri ter kanalizacijska dela), obrtniška dela (slikopleskarska dela, suhomontažna dela, tlakarska dela, ključavničarska dela in tesarska dela – ostrešja) ter instalacijska dela, ki vključujejo izvedbo vseh strojnih (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave) in elektro instalacij.

Naša prednost je izvedba del, ki temelji na kakovosti in hkrati na hitri izvedbi. Terminsko se tekom celotne izvedbe adaptacijskih del prilagajamo tako, da je vaš proces čim manj moten, saj dela lahko izvajamo tudi izven rednega delovnega časa.

Na podlagi več desetletnih izkušenj vam lahko tudi svetujemo in s tem omogočimo čim bolj ekonomične rešitve, ter čim boljšo funkcionalnost objekta.

Izkušeni smo tudi pri specialnih obnovah, kot so spomeniško zaščitene stavbe in energetske sanacije. 

Izvedeni stanovanjski objekti

TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Izvajamo dela tekočega in investicijskega vzdrževanja tako poslovnih kot stanovanjskih objektov, ki zajemajo vse potrebne posege v objekt za funkcionalno, trajno in varno uporabo.
Več

Vzdrževanje

Izvajamo dela tekočega in investicijskega vzdrževanja tako poslovnih kot stanovanjskih objektov, ki zajemajo vse potrebne posege v objekt za funkcionalno, trajno in varno uporabo.  

Dela tekočega in investicijskega vzdrževanja obsegajo predvsem vzdrževanje strojnih instalacij (centralno ogrevanje, vodovodne instalacije, klimatske naprave), vzdrževanje elektro instalacij, suhomontažna dela, slikopleskarska dela, tlakarska dela,  zunanje urejanje (košnja trave, zimska služba), ter druga dela, ki omogočajo funkcionalnost objekta.

Dela tekočega in investicijskega vzdrževanja izvajamo v skladu s terminskim planom naročnika. 

Kontaktirajte nas

Potrebujete strokovnjaka za gradbena ali obrtniška dela?